PostHeaderIcon โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 [10-11/09/62]

                     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด"โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562" ณ อาคาร80ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมตามลำดับดังนี้          

IMG_0009  

 

วันอังคารที่ 10 กันยายน  2562

ภาคเช้า

-พิธีเปิดโครงการ โดย พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาท

IMG_0289

 

กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี โดย พระกิตติสารสุธี  รองอธิการบดีวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย   

IMG_0320

 

- บรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการบริหารมมร.สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพุทธศาสนา”โดย พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

IMG_0349

IMG_0362

 

ภาคบ่าย

- บรรยายเรื่อง “มมร.สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ” โดย พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มมร.และคณะ

IMG_0098

IMG_0101


- สรุปผลการจัดโครงการฯ วันแรก โดย ผศ.ดร.สำราญ  ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

IMG_0380


-ถ่ายภาพหมู่

IMG_0398

 

 

วันพุธที่ 11 กันยายน  2562

ภาคเช้า

- บรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและประกันคุณภาพ”  โดย พระมหามฆวินทร์  ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย     
และประกันคุณภาพการศึกษา 
IMG_0767
IMG_0789
ภาคบ่าย

- บรรยายเรื่อง “มมร.กับการพัฒนาสู่สากล”  โดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

IMG_0933

IMG_0944

IMG_0963

 

-พิธีปิด 

  คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo