260663Somdej

PostHeaderIcon ข่าว มมร.มวก.

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 [29-30/06/63,1/07/63] Administrator 14
2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาใหม่ [04/06/63] Administrator 183
3 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [13/03/63] Administrator 450
4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ [12/02/63] Administrator 498
5 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2563 [07/02/63] Administrator 548
6 โครงการต้านภัยยาเสพติด [01-02/02/63] Administrator 503
7 ประมวลภาพบรรยากาศพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 [17/11/62] Administrator 723
8 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [11/11/62] Administrator 743
9 พิธีซ้อมย่อยรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 [03/11/62] Administrator 749
10 โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 [10-11/09/62] Administrator 866
11 โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสถิติทางการวิจัย [12-13/09/62] Administrator 806
12 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ [14-15/09/62] Administrator 863
13 อบรมสัมมนาการเขียนคำของบประมาณและการเขียนโครงการ [16/09/62] Administrator 896
14 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ [7-8/09/62] Administrator 845
15 โครงการอบรมสัมมนาทางด้านปรัชญา [22/08/62] Administrator 1536
16 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [25,28/07/62] Administrator 1253
17 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [25,28/07/62] Administrator 278
18 โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 [15/07/62] Administrator 996
19 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 [28/06/62] Administrator 1115
20 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร [19-20/06/62] Administrator 1105
21 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 [13-14/06/62] Administrator 1088
22 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [05-08/06/62] Administrator 1168
23 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 [12-18/05/62] Administrator 1183
24 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ [07-04-62] Administrator 1601
25 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 [310362-090462] Administrator 1346
26 กีฬาสัมพันธ์ สิรินธราชวิทยาลัยเกมส์ [15-17/03/62] Administrator 1333
27 มมร.มวก.เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพและร่วมงานฌาปนกิจ ผศ.ดร. บรรฑูร บุญสนอง[18-19/03/62] Administrator 898
28 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสานา วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 [04/03/62] Administrator 1460
29 โครงการต้านภัยยาเสพติด [27/01/62] Administrator 1404
30 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา [08/01/62] Administrator 1298
31 พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เยี่ยมเยียน มมร.มวก. ห้องเรียน ข [07/01/62] Administrator 654
32 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรและจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่[20/12/61] Administrator 1258
33 พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 [24/11/61] Administrator 1182
34 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 [22/11/61] Administrator 1215
35 พิธีซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 [18/11/61] Administrator 1312
36 พิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย [30/10/61] Administrator 1547
37 บรรยากาศงานเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน[26/10/61] Administrator 568
38 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 [10/10/61] Administrator 1478
39 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ามุทิตาสักการะ​ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร.[25/09/61] Administrator 673
40 งานเกษียณอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย [20/09/61] Administrator 2040
41 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ลพบุรี [17/09/61] Administrator 773
42 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ฉะเชิงเทรา [14/09/61] Administrator 724
43 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครนายก [13/09/61] Administrator 681
44 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระแก้ว[11/09/61] Administrator 733
45 โครงการ English Camp [06-08/09/61] Administrator 1640
46 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.ปราจีนบุรี [10/09/61] Administrator 584
47 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.นครสวรรค์ [07/09/61] Administrator 517
48 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สุพรรณบุรี [06/09/61] Administrator 308
49 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี [05/09/61] Administrator 606
50 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 [02/09/61] Administrator 1569
51 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.สระบุรี [30/08/61] Administrator 750
52 โครงการอบรมสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ [31/08/61] Administrator 1624
53 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.อ่างทอง [31/08/61] Administrator 388
54 นิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา [28/08/61] Administrator 639
55 ทัศนศึกษา ณ วัดปัญญานันทาราม [15/08/61] Administrator 2098
56 โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันแม่แห่งชาติ [12/08/61] Administrator 1522
57 มมร รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว [09/08/61] Administrator 751
58 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ห้องเรียน ข.[08/08/61] Administrator 866
59 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาตรี [05-06/08/61] Administrator 1961
60 โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 [26/07/61] Administrator 1597
61 สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 [24/07/61] Administrator 846
62 บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการปกครองและสาขาวิชาปรัชญา [21/07/61] Administrator 876
63 กิจกรรมสัมพันธ์เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา [14-15/07/61] Administrator 1933
64 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 [05/07/61] Administrator 1815
65 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร [28-29/06/61] Administrator 1860
66 พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล [250661] Administrator 893
67 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์[30-31/05/61-01/06/61] Administrator 1833
68 โครงการสัมมนาและสอบนักศึกษา ภายหลังฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง [03/06/61] Administrator 2096
69 คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 2 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตทางการศึกษา [04/06/61] Administrator 2056
70 กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรเนื่องในโอกาสปิดภาคเรียน2/2560[17/05/61] Administrator 919
71 บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียน2/2560 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ[14-18/05/61] Administrator 439
72 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำหรับพระสอนใหม่) [08-09/05/61] Administrator 1975
73 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำหรับพระสอนศีลธรรมเดิม) [01/05/61] Administrator 5580
74 ตรวจเยี่ยมอาคารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี [26/04/61] Administrator 2195
75 ธรรมะและสมาธิบำบัดกับการพัฒนาสังคม [27/04/61] Administrator 2124
76 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ [08-04-61] Administrator 2720
77 เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน [22/02/61-01/03/61] Administrator 2367
78 กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 "อีสานเกมส์" [23-25/02/61] Administrator 2813
79 โครงการโรงเรียนพลเมือง [27/01/61] Administrator 2750
80 การเลือกตั้งประธานนักศึกษา [24/01/61] Administrator 2550
81 ร่วมใจต่อต้านคอรัปชั่น การทุจริตและการประพฤติมิชอบ[14/03/61] Administrator 2249
82 ข่าว มมร.มวก. Administrator 1471
 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo