PostHeaderIcon ข่าว มมร.มวก.

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่1/2563 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ[14-161063] Administrator 30
2 มมร.มวก.ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง [09/10/63] Administrator 26
3 โครงการ English Skills in the 21st Century Development Program [29/09/63] Administrator 32
4 งานวันทำบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์ และ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2563 [22/09/63] Administrator 42
5 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 [20/08/63] Administrator 163
6 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ[11/08/63] Administrator 234
7 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [24/07/63] Administrator 338
8 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 [16/07/63] Administrator 386
9 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องเรียน ข [19/07/63] Administrator 387
10 อบรมสัมมนาเรื่อง การเสริมพลังความรู้เบื้องต้นสำหรับการวิจัย [10-11/07/63] Administrator 284
11 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 [29-30/06/63,1/07/63] Administrator 331
12 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาใหม่ [04/06/63] Administrator 466
13 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [13/03/63] Administrator 745
14 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ [12/02/63] Administrator 796
15 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2563 [07/02/63] Administrator 867
16 โครงการต้านภัยยาเสพติด [01-02/02/63] Administrator 798
17 ประมวลภาพบรรยากาศพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 [17/11/62] Administrator 992
18 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [11/11/62] Administrator 1031
19 พิธีซ้อมย่อยรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 [03/11/62] Administrator 955
20 โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 [10-11/09/62] Administrator 1117
21 โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสถิติทางการวิจัย [12-13/09/62] Administrator 1042
22 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ [14-15/09/62] Administrator 1071
23 อบรมสัมมนาการเขียนคำของบประมาณและการเขียนโครงการ [16/09/62] Administrator 1103
24 โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ [7-8/09/62] Administrator 1046
25 โครงการอบรมสัมมนาทางด้านปรัชญา [22/08/62] Administrator 1849
26 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [25,28/07/62] Administrator 1769
27 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [25,28/07/62] Administrator 433
28 โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 [15/07/62] Administrator 1209
29 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 [28/06/62] Administrator 1359
30 โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร [19-20/06/62] Administrator 1340
31 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 [13-14/06/62] Administrator 1339
32 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [05-08/06/62] Administrator 1410
33 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [160562] Administrator 981
34 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 [12-18/05/62] Administrator 1423
35 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ [07-04-62] Administrator 1902
36 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 [310362-090462] Administrator 1573
37 กีฬาสัมพันธ์ สิรินธราชวิทยาลัยเกมส์ [15-17/03/62] Administrator 1601
38 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสานา วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 [04/03/62] Administrator 1701
39 พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เยี่ยมเยียน มมร.มวก. ห้องเรียน ข [07/01/62] Administrator 814
40 ข่าว มมร.มวก. Administrator 21
41 คำสั่ง มมร.มวก. Administrator 29
 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo