260663Somdej

PostHeaderIcon ข่าวบุคลากร

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มมร.มวก.เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายธวัชชัย ตรีวรชัย [22,24/11/62] Administrator 642
2 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย [10/06/62] Administrator 633
3 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย [20/03/62] Administrator 484
4 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ [18/02/62] Administrator 445
5 อบรมระบบ MIS กับระบบ EDOC สำหรับบุคลากร [5/02/62] Administrator 566
6 ศูนย์บริการวิชาการ: จัดประชุมบุคลากรเพื่อมอบหมายภาระงานเพิ่มเติม[14/01/62] Administrator 574
7 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย [25/09/61] Administrator 1040
8 วิทยาลัยศาสนศาสตร์: จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ [30/11/61] Administrator 571
9 ศูนย์บริการวิชาการ: จัดประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนบริการวิชาการและแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและมอบหมายภาระงาน [25/10/61] Administrator 571
10 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย [25/09/61] Administrator 609
11 ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและโครงการEnglish Camp[27/08/61] Administrator 681
12 ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและโครงการEnglish Camp[27/08/61] Administrator 194
13 ประชารัฐ จิตอาสา ร่วมใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [25/07/61] Administrator 836
14 อบรมระบบบริการการศึกษา [10-11/07/61] Administrator 819
15 โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [13-150661] Administrator 1442
16 ศูนย์บริการวิชาการ: จัดประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนและติดตามภาระงาน ครั้งที่ 2 [18/05/61] Administrator 589
17 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย [25/04/61] Administrator 549
18 ประชุมคณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน[26/04/61] Administrator 517
19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 [12-140361] Administrator 2737
20 กีฬาประเพณีของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 8 [10/02/61] Administrator 2557
21 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย [26/01/61] Administrator 725
22 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร [11-14/01/61] Administrator 641
 

 

Luk1
kr1
pic3

AntiCor60

EDUSYS1
EDUSYS1
EDUSYS1
Epo1
Ej1
ya1
mburadio
TDC1
tkc2
tnrr2
KYS
รวมลิงค์มหาวิทยาลัยในไทย
ลิงค์สื่อมวลชน

3 5 7 9
thairat komchad

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

MBUMRCinfo