นักศึกษาฉลองศรัทธาคณะลูกศิษย์พระอาจารย์ต้นที่ปากช่อง

พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ให้นักศึกษาที่รับทุนการศึกษาของพระอาจารย์ต้น ไปฉลองศรัทธาญาติโยมที่ปากช่อง

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา นำโดยพระเดชพระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ “วันพ่อแห่งชาติ”