บริจาคหนังสือธรรมะ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567 คุณรัชนีวรรณ อุทัยศรี ได้บริจาคหนังสือธรรมะ จำนวน 2 กล่อง (28 เล่ม) ให้กับวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อไว้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้