นักศึกษา มมร.มวก. เริ่มจ่ายค่าเทอม 2/2564

นักศึกษา มมร.มวก. เริ่มจ่ายค่าเทอมกันเรื่อย ๆ ตามระเบียบมหาลัย