นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ฝึกสอนและจัดกิจกรรม

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2 ที่ไปฝึกสอน รร. วัดวงษ์สวรรค์ ทำกิจกรรมกับ รร. อย่างมีความสุข ต้อนรับปีใหม่ ปี 2565