สร้างห้องประชาสัมพันธ์

สำนักงานวิทยาเขต ได้จัดสร้างห้องประชาสัมพันธ์ โดยใช้งบส่วนตัวของ พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เพื่อใช้เป็นห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อสื่อสารภายในวิทยาเขต และมีทีมช่างในการก่อสร้าง นำโดย นายสมเกียรติ แสงสว่าง นายอนวัช แสงสว่างและครอบครัว เป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่การก่อสร้างจนถึงการเดินระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานได้แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564