ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร์

ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร์ ห้อง 306-307

บูรณะศาลาหน้าอาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

บูรณะศาลาหน้าอาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

สร้างห้องประชาสัมพันธ์

สร้างห้องประชาสัมพันธ์

ประชุมการเงินและการบัญชี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติกรรมฐาน ชั้น 3

เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติกรรมฐาน ชั้น 3