ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 งานอาคารสถานที่ นำโดย นายสมเกียรติ แสงสว่าง นายปรีชา เรืองดาว พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้าติดผนัง ที่ห้อง 307 และห้อง 306 เพื่อทดแทนจอเดิมสภาพชำรุด และเป็นแบบตั้งพื้น หลังจากติดตั้งพบว่า อุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ชำรุด จึงดำเนินการซ่อมจนใช้งานได้และนำมาติดตั้งใหม่ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565