บูรณะศาลาหน้าอาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

สำนักงานวิทยาเขต โดย นายสมเกียรติ แสงสว่าง นายปรีชา เรืองดาว และนายอนวัช แสงสว่าง ได้ดำเนินการบูรณะศาลา บริเวณด้านหน้าอาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

Posted in ข่าวสำนักงาน.