เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติกรรมฐาน ชั้น 3

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 สำนักงานวิทยาเขตในวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติกรรมฐาน ชั้น 3 อาคาร80ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โดยมี พระมหาโชควรรธน์อาภากโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต กำกับดูแล ซึ่งมีคณะทำงานดังนี้
1.นายปรีชา เรืองดาว
และ 2.นายณัฏฐ์ชัยภูษิต ศรีมาลี