วันทำบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์ และพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565

วันที่ 30 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุม อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป