ห้องเรียนออนไลน์
สำหรับนักศึกษา
ระบบการบริการ
สำหรับนักศึกษา
แบบขอคำปรึกษา
สำหรับนักศึกษา
ระบบการบริการ
สำหรับบุคลากร
รับสมัครนักศึกษา
สำหรับบุคคลทั่วไป
ระบบรับฟัง
เรื่องราวร้องทุกข์
 
ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ

ปฏิทินกิจกรรมและการศึกษา

20 ก.พ.
01 เม.ย.

กำหนดวันยื่นคำขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ/เพิ่ม ภาคฤดูร้อน 2565 (ภาคนอกเวลาราชการ)

วันจันทร์
24 ก.พ.

วันสิ้นสุดการเรียน 2/2565 (ภาคปกติ)

วันศุกร์
26 ก.พ.

วันสิ้นสุดการเรียน 2/2565 (ภาคนอกเวลาราชการ)

วันอาทิตย์
04 - 12 มี.ค.

กำหนดวันสอบปลายภาค 2/2565 (ภาคนอกเวลาราชการ)

วันเสาร์
13 - 24 มี.ค.

กำหนดวันสอบปลายภาค 2/2565 (ภาคปกติ)

วันจันทร์
No event found!

กุมภาพันธ์ 2023

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for กุมภาพันธ์

1st

No Events
Events for กุมภาพันธ์

2nd

No Events
Events for กุมภาพันธ์

3rd

No Events
Events for กุมภาพันธ์

4th

No Events
Events for กุมภาพันธ์

5th

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for กุมภาพันธ์

6th

No Events
Events for กุมภาพันธ์

7th

No Events
Events for กุมภาพันธ์

8th

No Events
Events for กุมภาพันธ์

9th

No Events
Events for กุมภาพันธ์

10th

No Events
Events for กุมภาพันธ์

11th

No Events
Events for กุมภาพันธ์

12th

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for กุมภาพันธ์

13th

No Events
Events for กุมภาพันธ์

14th

No Events
Events for กุมภาพันธ์

15th

No Events
Events for กุมภาพันธ์

16th

No Events
Events for กุมภาพันธ์

17th

No Events
Events for กุมภาพันธ์

18th

No Events
Events for กุมภาพันธ์

19th

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for กุมภาพันธ์

21st

No Events
Events for กุมภาพันธ์

22nd

No Events
Events for กุมภาพันธ์

23rd

No Events
Events for กุมภาพันธ์

25th

No Events
27
28
1
2
3
4
5
Events for กุมภาพันธ์

27th

No Events
Events for กุมภาพันธ์

28th

No Events