ห้องเรียนออนไลน์
สำหรับนักศึกษา
ระบบการบริการ
สำหรับนักศึกษา
แบบขอคำปรึกษา
สำหรับนักศึกษา
ระบบการบริการ
สำหรับบุคลากร
รับสมัครนักศึกษา
สำหรับบุคคลทั่วไป
ระบบรับฟัง
เรื่องราวร้องทุกข์
 
ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ
  • ข่าวประกาศ
  • ข่าวประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวบุคลากร
  • ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  • บทความ/งานวิจัย

ปฏิทินกิจกรรมและการศึกษา

26 พ.ค.
12 มิ.ย.

รายงานตัว/ขึ้นทะเบียน/ชำระเงินค่าลงทะเบียน

วันพฤหัสบดี
28 พ.ค.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ห้องเรียน ก

วันเสาร์
30 พ.ค.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ห้องเรียน ข

วันจันทร์
01 - 05 มิ.ย.

อบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ทุกสาขาวิชา

วันพุธ
03 มิ.ย.

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันศุกร์
No event found!
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
25
26
27
28
29
30
1
Events for พฤษภาคม

1st

No Events
2
3
4
5
6
7
8
Events for พฤษภาคม

2nd

No Events
Events for พฤษภาคม

3rd

No Events
Events for พฤษภาคม

4th

Events for พฤษภาคม

5th

No Events
Events for พฤษภาคม

6th

No Events
Events for พฤษภาคม

7th

No Events
Events for พฤษภาคม

8th

No Events
9
10
11
12
13
14
15
Events for พฤษภาคม

10th

No Events
Events for พฤษภาคม

11th

No Events
Events for พฤษภาคม

13th

Events for พฤษภาคม

14th

No Events
Events for พฤษภาคม

15th

No Events
16
17
18
19
20
21
22
Events for พฤษภาคม

16th

Events for พฤษภาคม

17th

No Events
Events for พฤษภาคม

18th

No Events
Events for พฤษภาคม

19th

No Events
Events for พฤษภาคม

20th

No Events
Events for พฤษภาคม

21st

No Events
Events for พฤษภาคม

22nd

No Events
23
24
25
26
27
28
29
Events for พฤษภาคม

23rd

No Events
Events for พฤษภาคม

24th

No Events
Events for พฤษภาคม

25th

No Events
Events for พฤษภาคม

27th

No Events
Events for พฤษภาคม

29th

No Events
30
31
1
2
3
4
5