ผศ.ดร.สำราญ  ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขต มวก. เข้าประชุมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเครือข่ายทางสังคม 9 เครือข่าย ที่ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” เตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 2 The hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค