เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ภายใต้สโลแกน”ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการ
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี ชูป้าย แสดงเจตจำนงค์ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม