ปฏิทินกิจกรรมและการศึกษาที่กำลังมาถึง

No event found!

ปฏิทินกิจกรรมและปฏิทินการศึกษาทั้งปีการศึกษา

08 พ.ย.
31 มี.ค.

วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ภาคปกติ)

วันจันทร์
13 พ.ย.
27 มี.ค.

วันเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2564 ภาคนอกเวลาราชการ

วันเสาร์
13 พ.ย.
14 ธ.ค.

ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2564

วันเสาร์
05 ธ.ค.

วันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

วันอาทิตย์
06 ธ.ค.

ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)

วันจันทร์
10 ธ.ค.

วันรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์
31 ธ.ค.

วันสิ้นปี

วันศุกร์
31 ธ.ค.
03 ม.ค.

วันหยุดวันสิ้นปีและวันหยุดเนื่องในวันปีใหม่

วันศุกร์
16 ก.พ.

วันหยุด วันมาฆบูชา

วันพุธ
07 - 11 มี.ค.

วันสอบปลายภาค 2/2564

วันจันทร์
No event found!
Load More