ปฏิทินกิจกรรมและการศึกษาที่กำลังมาถึง

No event found!
Load More

ปฏิทินกิจกรรมและปฏิทินการศึกษาทั้งปีการศึกษา

11 มิ.ย.
14 ส.ค.

กำหนดวันยื่นคำขอถอนรายวิชา 1/2565 (ภาคนอกเวลาราชการ)

วันเสาร์
13 มิ.ย.
29 ต.ค.

กำหนดวันยื่นขอแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์(i) ภาคปกติ

วันจันทร์
13 มิ.ย.
11 ส.ค.

กำหนดวันยื่นคำขอถอนรายวิชา 1/2565 (ภาคปกติ)

วันจันทร์
11 ก.ค.

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”

วันจันทร์
13 ก.ค.

วันอาสาฬหบูชา

วันพุธ
14 ก.ค.

วันเข้าพรรษา

วันพฤหัสบดี
15 ก.ค.

วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565

วันศุกร์
21 ก.ค.

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี
24 ก.ค.

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียน ข)

วันอาทิตย์
27 ก.ค.

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันพุธ
No event found!
Load More