ปฏิทินกิจกรรมและการศึกษาที่กำลังมาถึง

No event found!
Load More

ปฏิทินกิจกรรมและปฏิทินการศึกษาทั้งปีการศึกษา

08 มี.ค.

โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่

วันศุกร์
17 - 31 มี.ค.

โครงการอบรมกรรมฐาน ประจำปี 2567

วันอาทิตย์
22 มี.ค.

วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 2/2566 (ภาคปกติ)

วันศุกร์
23 มี.ค.

วันปิดภาคการศึกษา 2/2566 (ภาคปกติ)

วันเสาร์
23 มี.ค.

วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 2/2566 (ภาคพิเศษ)

วันเสาร์
24 มี.ค.

วันปิดภาคการศึกษา 1/2566 (ภาคพิเศษ)

วันอาทิตย์
26 มี.ค.

วันเปิดภาคการศึกษา (ภาคฤดูร้อน)

วันอังคาร
26 มี.ค.

วันเปิดภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน (ภาคพิเศษ)

วันอังคาร
01 มิ.ย.

วันสุดท้ายของภาคการศึกษา (ภาคฤดูร้อน)

วันเสาร์
01 มิ.ย.

วันสุดท้ายของภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน (ภาคพิเศษ)

วันเสาร์
No event found!
Load More