เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมคณาจารย์ ดร.มนตรี รอดแก้ว, อ.นฤมล ชุ่มเจริญสุข และนักศึกษา ออกแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม จ.ขอนแก่นรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 140267-28-1024x576.jpg