เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมงานวันคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2566 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา