เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา “อาสาฬหบูชา” ประจำปี 2565 ณ อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมตามลำดับดังนี้

–ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
-คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
-แห่เทียน ถวายเทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง