วันที่17ธันวาคม 2565 ภาพบรรยากาศรอบนอกพิธีประทานปริญญาบัตร บัณฑิตสำเร็จการศึกษา 2564 และ 2565

ภาพบรรยากาศบริเวณซุ้มแต่ละคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย