เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 13.00น. เป็นต้นไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 66 รูป/คน มีลำดับพิธีการ ดังนี้

 พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ศ.ดร.สำราญ  ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน –  พุ่มทอง) อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรชัยมงคล