เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 นำโดยท่าน พระครูสุภัทรสีลโสภณ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ และท่าน ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะทีมงานแนะแนวรับสมัครนักศึกษ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองแค

บรรยากาศ