เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ 2566 พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ออกแนะแนวแจกโบรชัวร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในงานประชุมพระสังฆาธิการเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส พระเลขานุการคณะสงฆ์ ภาค 1-2-3 (ธรรมยุต) จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี ณ วัดป่าเทพเนรมิต ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ 2566