เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม (สาฆ้อง) และทีมงานคณะนักศึกษา ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564 ณ วัดอรัญญวาส ต.ในเมือง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2563