ประมวลภาพพิธีซ้อมใหญ่และพิธีประทานปริญญาบัตร วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.นครปฐม

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด