ขอแสดงความยินดี วารสารนิสิตวัง

ขอแสดงความยินดี วารสารนิสิตวัง ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2