วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ คุณพ่อ คำพันธ์ ชูชัย

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ คุณพ่อ คำพันธ์ ชูชัย