ประมวลภาพบรรยากาศพิธีซ้อมย่อยและพิธีรับประทานปริญญาบัตร วันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีซ้อมย่อยและพิธีรับประทานปริญญาบัตร วันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย