เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ ห้องเรียนรวม อาคาร80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

– ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
– บุคลากร นักศึกษา ตั้งแถวหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
– ผศ.ดร.สำราญ  ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี  ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง – พุ่มเงิน)
– เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ
– อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
–  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมร้องเพลง“สรรเสริญพระบารมี”และ “เพลงสดุดีมหาราชา”

–  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

– พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธีเดินทางมาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ,กล่าวรายงาน
– ประธานในพิธี เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
–  เสร็จพิธี