เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม โครงการกีฬาสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เวลา 07.30-17.00 น. โดยมี ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินโครงการ มีกิจกรรมตามลำดับดังนี้

-ผู้บริหาร,อาจารย์,เจ้าหน้าที่,นักศึกษา, ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปจัดตั้งแถวขบวนพาเหรด เดินแถวขบวนพาเหรด นักกีฬา กองเชียร์ เข้าสู่สนาม


– พิธีเปิดจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ มมร.มวก.เกมส์
– ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติพร้อมที่ประรำพิธี พิธีกรเรียนเชิญประธานขึ้นสู่บนเวที พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และนำผู้เข้าร่วมแข่งขันนำความเคารพต่อประธาน
– เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ทั้งหมดแถวตรงเคารพธงชาติ
– ผู้ช่วยอธิการบดีกล่าวรายงานต่อประธาน

ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี


– ประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา และตีฆ้องเปิดการแข่งขัน

นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี


– ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ และเพลงกราวกีฬาเดินขบวนพาเหรดออกจากสนามแข่งขัน


– เริ่มการแข่งขันกีฬาทุกประเภท (ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล และเปตอง)
– พิธีมอบถ้วยรางวัล เงินรางวัล และปิดโครงการ

ภาพรวมบรรยากาศโครงการกีฬาสัมพันธ์