เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ วันสำคัญของชาติ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ” ดำเนินโครงการโดย นางสาวอุไร เรือดาว ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินงวงศ์ เวลา 09.00-11.00 น. มีพิธีการตามลำดับดังนี้

ผศ.ดร.สำราญ  ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล

– ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธีเดินทางมาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

บรรยากาศในภาพรวม