เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2566 ดำเนินโครงการโดย ศูนย์บริการวิชาการ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป มีกิจกรรมตามลำดับดังนี้

  • พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี
ประธานสงฆ์ให้ศีล เจริญ พระพุทธมนต์ และกล่าวสัมโมทนียกถา
ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวอาราธนาศีล
  • ทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ 9 รูป

บรรยากาศในภาพรวม

เครดิตภาพ : พระครูพิลาศสรธรรม & ศูนย์บริการวิชาการ