เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ , รก. เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน 15 รูป/คน เข้าร่วมโครงการ”โครงการอบรมสื่อพระพุทธศาสนานานาชาติ ประจำปี 2566“จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21-22 เดือนมิถุนายน 2566 สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ได้มีกิจกรรมแข่งขันประกวดสื่อชิงรางวัลในหัวข้อเรื่อง สู้เพื่อปริญญา โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งกลุ่มเป็นรายวิทยาเขต จัดทำสื่อ MV ประกอบเพลง กำหนดเวลาการถ่ายทำและตัดต่อ ไม่เกิน 1 วัน กรรมการตัดสินโดย สิงห์มิวสิค ผลการประกาศรางวัล ดังนี้
ชนะเลิศเลิศอันดับ 1 . มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ คลิกเพื่อดูผลงานการผลิตสื่อ
รองชนะเลิศเลิศอันดับ 1. มมร.วิทยาเขตอีสาน คลิกเพื่อดูผลงานการผลิตสื่อ
รองชนะเลิศเลิศอันดับ 2. มมร.วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คลิกเพื่อดูผลงานการผลิตสื่อ