เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566” ณ ห้องเรียน ข จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธี

ขอบคุณภาพจาก งานกิจกรรมนักศึกษา