เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพโรงทาน เครื่องดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน โดยมีผู้บริหาร บุคลากรตลอดจนนักศึกษา เตรียมความพร้อมและคอยบริการเครื่องดื่ม ผลไม้ ขนมหวานแบบบุฟเฟ่ต์ แก่ประชาชน ผู้มาเฝ้ารอรับเสด็จ กว่า 4 ชม. ตั้งแต่เวลา 08:00 น ถึง 12:30 น. เนื่องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ในวันศุกร์ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ซึ่งงานนี้มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศได้เป็นเจ้าภาพโรงทานกว่า 50 โรงทาน และมีประชาชนผู้มารอรับเสด็จจำนวนมาก