ประมวลภาพกิจกรรมจับฉลากของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร80ปีสมด็จพระพุทธชินวงศ์ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.30 น.

พระครูสุภัทรสีลโสภณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ประธานกล่าวอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 แก่บุคลากรและนักศึกษา