เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยมาหมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ “กีฬาสัมพันธ์ “ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เวลา 08.00-16.30 น. ดำเนินโครงการโดย อ.ชาญพัฒน์ ขำขัน รับผิดชอบโครงการโดย ผศ.ดร.พนัด ด้วงติลี