เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ “มาฆปูรมีศรีปราจีน” ณ โบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. โดยมี พระครูสิริเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

มีกิจกรรมที่สำคัญดังต่อไปนี้
1.กิจกรรมแข่งขันการบรรยายธรรม
นำโดย พระครูสุภัทรสีลโสภณ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ พระครูสนทรธรรมนิเทศ อาจารย์ และ พระมหาทศพร สุมุทุโก อาจารย์ เป็นกรรมการตัดสิน

ต่อมาเวลา 08.40 น. โดยประมาณ พิธีเปิดโครงการประกวดบรรยายธรรม โดย นางจารุณี กาวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาด้านข้างอุโบสถ วัดสระแก้วมรกต

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 210267-29-1024x683.jpgรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 210267-44-1024x683.jpg


2.กิจกรรมตอบปัญหาประวัติศาสตร์และปัญหาธรรมะ
นำโดย ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.มนตรี รอดแก้ว อาจารย์ เป็นกรรมการตัดสิน


3.กิจกรรมวาดภาพระบายสี
นำโดย อาจารย์ชาญพัฒน์ ขำขัน อาจารย์ณฐภัทร อยู่เมือง และ นางสาวอุไร เรืองดาว คณะทีมงานดำเนินกิจกรรม