พิธีเชิญกรอบแผ่นภาพและสติกเกอร์ “หลักปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์” พระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ณ พระอุโบสถวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับพระสงฆ์ผู้มีรายนามเข้ารับพิธีเชิญกรอบแผ่นภาพและสติกเกอร์ “หลักปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์” พระราชทาน ดังต่อไปนี้

  1. พระราชวัชราภรณ์ เจ้าคณะภาค 1-2-3 ธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลววง จ.พระนครศรีอยุธยา
  2. พระทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ (พระอาจารย์ต้น) ประธานสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวา สำนักศีกษาธรรมดอยธรรมนาวา จ.เชียงราย
  3. พระมหาไพจิตร อุตตมธมฺโม,ดร. วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลววง จ.พระนครศรีอยุธยา
  4. พระพนมพร คุณวโร สถานศึกษาธรรมดอยเวียงเกี๋ยงวนา จ.เชียงราย
  5. พระมหาชนก ชวนปญฺโญ สถานศึกษาธรรมไร่ธรรมดา จ.เลย
  6. พระมหาธัญพิสิฐ์ โชติโก ต้นบุญธรรมสถาน จ.สระบุรี
  7. พระมหาจิตติศักดิ์ เขมจิตฺโต วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลววง จ.พระนครศรีอยุธยา

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 220267-62-1024x683.jpg