เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการประเพณีของชาติและศาสนา”วันมาฆบูชา” ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป รับผิดชอบโครงการโดย นางสาว อุไร เรืองดาว มีพิธีการตามลำดับที่สำคัญดังนี้

เวลา 08.30 น.
พระกิตติสารสุธี,ดร. รองอธิการบดี ประธานในพิธี  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวถวายรายงาน ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการต่อประธานในพิธี

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 230267-100-1024x683.jpg

– พิธีกร อาราธนาศีล

พระกิตติสารสุธี,ดร. รองอธิการบดี กล่าวถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 230267-115-1024x683.jpg

-พระสงฆ์ให้ศีล และอนุโมทนากถา

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 230267-138-1024x683.jpg

– พระสงฆ์ 9 รูป ออกรับบิณฑบาต

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 230267-164-1024x683.jpg

– คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
-เป็นเสร็จพิธี

บรรยากาศในภาพรวม