เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรม“โครงการอบรมกรรมฐาน” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียว(สาขาวัดสังฆทาน) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17– 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 15 วัน โครงการนี้รับผิดชอบโดย พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

17 มีนาคม 2567

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 170367cc-1-1024x684.jpg

พระกิตติสารสุธี,ดร. รองอธิการบดี

พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ตักบาตรเช้า

18 มีนาคม

19 มีนาคม

20 มีนาคม

ตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า

รวมภาพการปฏิบัติกรรมฐาน 21-31 มีนาคม 2567

ขอขอบคุณภาพโดย ท่านนะโม