เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ” ณ อาคาร 80 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป โดยกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้

ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์

ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ผู้ช่วยอธิการบดี

ในเวลาถัดมา พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี นำเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี

เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล 9 นาที

และต่อจากนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณวิทยาเขต

บรรยากาศกิจกรรมในภาพรวม