เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “งานวันทำบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์ และ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2563” ณ ห้องประชุม อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี ประมาณ 90 รูป/คน

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี