เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “พิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” ณ ห้องเรียนรวม อาคาร80ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป