เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียน ข. จัดกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” ณ วัดปวิเวการาม จ.ปราจีนบุรี เวลา 08.00-16.30 น.

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี