เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 ณ วัดปวิเวกราราม จ.ปราจีนบุรี เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมประกวดแข่งขันดังนี้
1.การบรรยายธรรม
2.การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
3.ตอบปัญหาธรรมะ

พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด