เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม เนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคาร 80 ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป