เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธี “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ” ณ อาคาร 80 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป