เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร80ปีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เวลา 14.00-16.00 น.

พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธีเปิด กล่าวให้โอวาทเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566